Boktor begassen

Boktor begassen, dè bestrijdingsmethode als andere technieken niet kunnen

De techniek van begassen is een speciale manier om de houtaantasting door boktor en overige houtinsecten honderd procent te stoppen en af te doden.

In minder dan een week tijd wordt volledig afgerekend met de houtinsecten door de boktor te begassen. Met professionele materialen en ervaren personeel wordt uw woning, schip, partij hout of een ander object hermetisch ingepakt. Zodra het object volledig is ingepakt en gasdicht is, wordt het onder gas gezet. Het gas doodt 100 procent de boktor en overige houtinsecten af en dat geldt voor alle stadia van het insect.

Het grote voordeel van boktor begassen is dat in de gehele woning het insect wordt afgedood. Gas komt echt overal en ook overal in. Dit houdt in dat bijvoorbeeld het gebintwerk onder gas komt te staan, maar zo ook het dakbeschot en de panlatten en tengels aan de buitenkant.

Maar lang niet altijd is het nodig om over te gaan tot boktor begassen; reguliere behandelmethoden komen het vaakst voor, waarbij boktor begassen een laatste redmiddel is.

Wint u gerust informatie bij Van Meijel in om meer te weten te komen over boktor begassen.

Klik hier voor een gratis inspectie en advies

 

Houtworm Begassen
Klik hier voor meer informatie over Houtworm of Boktor.